UBEZPIECZENIA:  NA ŻYCIE, MAJĄTKU, FIRMY, PRACOWNIKÓW, PODRÓŻY, INDYWIDUALNE I GRUPOWE  -  EMERYTURY  -  INWESTYCJE

 •  O mnie  •  Ubezpieczenia dla Firm  •  Ubezpieczenia Indywidualne  •  Produkty Emerytalne  •  Produkty Inwestycjne  •  Kontakt  • 

Agent Ubezpieczeniowy Aviva - Jolanta Łanczont

Służę radą i pomocą wszystkim zainteresowanym niezmiennie od 1994 roku ...

Znajdowanie najlepszych rozwiązań chroniących przed konsekwencjami niespodziewanych przeciwności losu i budowanie finansowego bezpieczeństwa Klientów - to sens mojej pracy. Opiera się ona na wzajemnym zaufaniu i długotrwałym charakterze współpracy. Największą satysfakcję daje mi zadowolenie Klientów z decyzji podjętych z moim udziałem kilkanaście, kilka lat temu. Dzięki temu zyskuję pewność, że decyzje podejmowane dziś przyniosą dalekosiężne korzyści w przyszłości.
Aby skorzystać z moich usług oraz 140-letniej tradycji i międzynarodowych doświadczeń firmy, którą reprezentuję, wystarczy zadzwonić lub wysłać wiadomość.

REALIZUJĘ OPTYMALNE I KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA FIRM:

Ubezpieczenia dla Firm

- Indywidualne lub Grupowe Ubezpieczenia Na Życie dla Właścicieli i Zarządów Firm połączone
z Ochroną Dodatkową z tytułu: Niezdolności do Pracy, Poważnego Zachorowania, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
- Grupowe Ubezpieczenie Ochronno-Inwestycyjne dla Właścicieli i Pracowników Małych Firm połączone z Ochroną z tytułu Śmierci, Poważnego Zachorowania i Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
- Grupowe Ubezpieczenie na Życie Pracowników Średnich i Dużych Firm połączone z bardzo szeroką Ochroną Dodatkową w zakresie Zdrowotnym, Wypadkowym i Rodzinnym
- Specjalne Grupowe Ubezpieczenie na Życie Pracowników Szkół połączone z szeroką Ochroną Dodatkową w zakresie Zdrowotnym, Wypadkowym i Rodzinnym
- Specjalne Grupowe Ubezpieczenie na Życie Pracowników Urzędów i Banków połączone
z szeroką Ochroną Dodatkową w zakresie Zdrowotnym, Wypadkowym i Rodzinnym
- Specjalne Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla Służb Mundurowych połączone z szeroką Ochroną Dodatkową w zakresie Zdrowotnym, Wypadkowym i Rodzinnym
- Grupowe Ubezpieczenie Inwestycyjne dla Pracowników Firm
- Pracownicze Programy Emerytalne
- Grupowe Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
- Indywidualne i Grupowe Ubezpieczenia Podróżne dla Pracowników często wyjeżdżających
za granicę
- Ubezpieczenie Mienia Małych i Średnich Firm od Pożaru i innych Zdarzeń Losowych oraz Kradzieży z możliwością dołączenia szeregu ryzyk dodatkowych
- Ubezpieczenie Sprzętu Elektronicznego Firmy od Wszelkiego Ryzyka Utraty lub Uszkodzenia
- Ubezpieczenie Firmy z tytułu Odpowiedzialności Cywilnej Deliktowej, a w tym także OC Najemcy oraz dodatkowo m.in. OC Pracodawcy, OC Kontraktowa i OC za Produkt
- Specjalne Ubezpieczenie dla Aptek
- Specjalne Ubezpieczenie dla Dealerów Samochodowych
- Specjalne Ubezpieczenie dla Wspólnot Mieszkaniowych
- Nowoczesne Ubezpieczenia dla Firm w Pakiecie
- Ubezpieczenie Samochodu OC, AC, assistance, szyb, NNW, Ochrony Prawnej, Zielona Karta dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek cywilnych i jawnych

ZNAJDUJĘ NAJKORZYSTNIEJSZE ROZWIĄZANIA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH:

Ubezpieczenia dla Klientów Indywidualnych

- Ubezpieczenie Życia połączone z Inwestowaniem oraz Ochroną Dodatkową z tytułu:
Niezdolności do Pracy, Poważnego Zachorowania, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, Leczenia Szpitalnego, Utraty Pracy
- Ubezpieczenie Życia połączone z Inwestowaniem oraz Ubezpieczeniem Partnera i Dzieci
- Ubezpieczenie NNW z Ochroną z tytułu Wyczynowego Uprawiania Sportu
- Ubezpieczenia Inwestycyjne z Ochroną z Tytułu NNW ze składką jednorazową
- Ubezpieczenia Inwestycyjne z Ochroną z Tytułu NNW z systematycznymi składkami
- Gwarantowane Produkty Inwestycyjne z Ochroną Kapitału
- Dowolne Wpłaty do Funduszy Inwestycyjnych
- Programy VIP dla Inwestorów wpłacających do Funduszy Inwestycyjnych duży kapitał
- Indywidualne Programy Oszczędnościowe bazujące na Funduszach Inwestycyjnych
- Programy Systematycznych Wpłat do Funduszy Inwestycyjnych na rzecz Dziecka
- Ubezpieczenie dla Dziecka ze Świadczeniem w razie Śmierci lub Choroby Rodziców oraz
z Planem Inwestycyjnym
- Ubezpieczenie Dziecka z tytułu NNW, Poważnego Zachorowania i Leczenia Szpitalnego
- Gwarantowane Świadczenia z tytułu Renty Kapitałowej
- Ubezpieczenie Podróży i Kosztów Leczenia dla Osób Przebywających i Pracujących Czasowo Za Granicą
- Zabezpieczenie Kredytu lub Pożyczki Hipotecznej poprzez Ubezpieczenie Życia Kredytobiorcy oraz Ubezpieczenie Domu lub Mieszkania Zakupionego Na Kredyt
- Ubezpieczenia Mieszkań, Domów, Domów Letniskowych i Domów w Budowie
- Ubezpieczenie Samochodu: OC, AC, assistance, szyb, NNW, Ochrony Prawnej, Zielona Karta


Pragnę również przedstawić Państwu naszą nową nazwę AVIVA obowiązującą
od 1 czerwca 2009 roku zamiast dotychczas używanej - COMMERCIAL UNION.

Aviva - ubezpieczenia, emerytury, inwestycje

Wprowadzenie nowej nazwy nie wiąże się ze zmianami własnościowymi tylko podkreśla nasz wieloletni związek z międzynarodową grupą Aviva, która działa w 27 krajach świata i oferuje usługi finansowe 50 milionom Klientów. Zmiana nazwy na Aviva w żaden sposób nie wpływa na zakres praw i obowiązków wynikających z umów, którymi jesteśmy z Państwem związani.
W razie jakichkolwiek pytań chętnie służę wyjaśnieniami :)

Do zobaczenia !Aby otrzymać ofertę OC i/lub AC oraz ubezpieczyć samochód w Aviva
proszę wypełnić formularzNagrody i wyróżnienia dla Aviva Commercial Union

Jolanta Łanczont Agent Ubezpieczeniowy Aviva (dawniej Commercial Union), Warszawa tel. +48 606 855 775. Zakres oferty: grupowe i indywidualne ubezpieczenia na życie oraz inwestycyjne (emerytura - III filar, polisy inwestycyjne, posagowe, pod kredyt, zdrowotne, wypadkowe, pracownicze, PPE); grupowe i indywidualne ubezpieczenia osobowe i majątkowe (firmy, domu, mieszkania, podróży, kosztów leczenia za granicą, NNW); inwestycje (parasolowy fundusz inwestycyjny, produkty gwarantowane) »  Mapa strony  « 

Nagrody i wyróżnienia dla Aviva Commercial Union